ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette innholdet er gjengitt på norsk kun til orientering. De opprinnelige retningslinjene for personvern, skrevet på engelsk, er den offisielle og bindende versjonen.

1. Oversikt

Kahoot! arbeider for å gjøre læring gøy, og vi tar brukernes personvern på alvor. På Kahoot! prioriterer vi å beskytte elevenes personopplysninger. Disse retningslinjene for elevenes personvern forklarer hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn fra og om elever når de bruker Kahoot! i klasserommet gjennom de produktene vi tilbyr til skoler og lærere gjennom Kahoot! EDU og Kahoot! for lærere («skoletjenestene»). Som beskrevet nedenfor bruker vi slike personopplysninger kun som tjenestetilbyder eller «databehandler» overfor kundene våre innen skolevesenet.

For å finne ut mer om praksis overfor andre brukere, inkludert lærere som registrerer seg hos Kahoot! og elever som bruker Kahoot! utenfor skolesammenheng, kan du lese retningslinjene for personvern.

2. Behandling av opplysninger om elever 

Kahoot! er en tiltrodd leverandør av verktøy som hjelper lærere og skoler med å gjøre læring gøy for elevene, og vi er opptatt av å sikre elevenes personopplysninger. Vi ber bare om de personopplysningene om elevene som vi trenger for å tilby skoletjenestene, og vi overholder amerikansk personvernlovgivning som Family Educational Rights and Privacy Act («FERPA») og Children’s Online Privacy Protection Act («COPPA») der den måtte gjelde.

Kahoot! bedriver ikke innsamling, lagring, bruk eller deling av personopplysninger om elever, bortsett fra det som er nødvendig til godkjente skoleformål, etter instruks fra kundene våre innen skolevesenet. Dette betyr blant annet følgende:

  • Vi selger ikke elevenes personopplysninger.
  • Vi har ikke målrettede annonser på plattformene våre, og vi bruker ikke informasjonen vi samler inn, til å utarbeide målrettede annonser i andre tjenester. Kahoot! hverken bruker eller utleverer informasjon som er samlet inn gjennom tjenestene, til målrettet reklame.
  • Vi lager ikke en profil av individuelle elever bortsett fra i den grad det er godkjent til skoleformål.
  • Vi lagrer ikke bevisst elevenes personopplysninger utover det tidsrommet som kreves til godkjente skoleformål.

Der det er påkrevd etter gjeldende lovgivning, hjelper vi kundene våre innen skolevesenet med å gi foreldrene og eventuelt eleven selv tilgang til en elevs personopplysninger og med å innfri andre krav fra foreldre og berettigede elever etter gjeldende lovgivning – for eksempel retten til å be om sletting av elevens personopplysninger eller forby videre innsamling og bruk. Kahoot! har et omfattende program for å beskytte sikkerheten, personvernet, konfidensialiteten og integriteten til elevenes personopplysninger.

3. Elevenes personopplysninger

3.1 Personopplysninger vi samler inn fra elevene

Elever som spiller: Kahoot! samler kun inn et kallenavn, som er anonymt og ikke knyttet til noen permanent identifikator, fra en elev som bare spiller et Kahoot!-spill. Vi bruker kallenavnet for å la eleven kunne spille.

Personopplysninger som samles inn på instruks fra lærere: I enkelte funksjoner i skoletjenestene kan læreren samle inn opplysninger om klassen og enkeltelever – for eksempel deltakelse, resultater, innsendte svar i et Kahoot!-spill (inkludert svar på åpne spørsmål) og prestasjoner i Kahoot!-spill. Vi bruker slik informasjon kun til å tilby tjenestene til læreren, slik at vedkommende kan kommunisere med elevene og følge med på utviklingen deres over tid. Skolen eller læreren kan velge å la elevene å dele informasjon med andre – for eksempel de andre elevene i klassen, på skolen eller i samme område.

3.2 Informasjon som samles inn automatisk

Det samles ikke inn personopplysninger automatisk fra elever som bruker Kahoot! gjennom skoletjenestene. Informasjon som Kahoot! samler inn gjennom skoletjenestene om bruken av produktene, anonymiseres eller sammenstilles alltid og kan ikke knyttes til enkeltelever.

3.3 Anonymisert informasjon

Vi kan anonymisere og/eller sammenstille personopplysninger slik at de ikke lenger kan brukes til å identifisere enkeltelever. Vi kan bruke og utlevere slik anonymisert og/eller sammenstilt informasjon til alle formål, inkludert analyse, for å bedre forstå hvordan produktene våre brukes og slik kunne videreutvikle tilbudet.

4. Etterlevelse av FERPA og COPPA

Vi etterlever FERPA og COPPA i tilfeller der disse lovene er gjeldende. Når FERPA gjelder, fungerer vi som «school official» for kundene våre innen skolevesenet. Det betyr at vi er direkte underlagt skolen eller skoleforvaltningen og bruker elevenes personopplysninger bare for å kunne tilby tjenestene våre til skolen eller skoleforvaltningen og ikke til våre egne formål. Når COPPA gjelder, gir skolen eller skoleforvaltningen oss eventuelle nødvendige samtykker på vegne av elevenes foreldre eller foresatte til å bruke Kahoot! i klasserommet.

5. OM KAHOOT!

Kahoot! ASA
Fridtjof Nansens plass 7
0160 Oslo
Norway