app store badge google play badge

Get the mobile app for the best Kahoot! experience!

Kahoot! Dragonbox Skole logo

Webinar

Informasjon om webinaret

Dato | Tirsdag 23. april (kl 14:00-15:00) og Mandag 29. april (kl 14:00-15:00)
Pris | Gratis
Format | Webinar

 

 

Bli kjent med DragonBox Skole

 
Meld deg på vårt webinar for å bli kjent med DragonBox Skole, matematikklæreverket som engasjerer og inspirerer elevene

Du vil lære om:

DragonBox-metoden:

Lær hvordan du kan legge til rette for dypere og mer effektiv læring gjennom matematiske samtaler, utforskning, problemløsning, og lek.

Et komplett læreverk for 1.-4. trinn:

Bli kjent med hvordan DragonBox Skole gir deg verktøykassa du trenger for å lykkes.

Resultater:

Siden 2016 har NIFU forsket på bruken av DragonBox Skole. Lær om de oppsiktsvekkende resultatene.

 

Kristin Vikingsdal Hove Gunnhild Nergård

 

 

“Både elevene og jeg trives med DragonBox, og timene har blitt mer lystbetonte både for de svake og sterke elevene. Flott at det å snakke og finne ut av ting har blitt satt mer i system.”

Cathrine Moe, Kvitsøy skole

 

 

NIFU
En forskningsstudie fra NIFU viste at skoler som brukte Dragonbox Skole hadde større læringsutbytte enn referanseskolene. Hovedfunnene var:

  • Elevene presterte betydelig bedre i matematikk
  • Elevene viste høyere motivasjon for faget og for å løse vanskelige problemløsingsoppgaver
  • Lærerne økte sitt engasjement og sin kompetanse gjennom året.

Alle som deltar vil også få muligheten til å prøve DragonBox Skole ut skoleåret.

 

 

Meld deg på her!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kahoot! Dragonbox Skole logo